Příprava na cestu do USA

Před cesto do USA je potřeba zařídit několik věcí formálních a připravit se také na několik neformalit. V následujícím článku se podíváme na to, jaké úkony jsou nutné před cestou do USA a jaké jsou vhodné a na co se připravit.

Do USA jsme cestovali v červnu 2014, takže informace se vztahují k tomuto období. Od té doby je možné, že se některé věci změnily, nicméně základ by měl být stále stejný.

S účinností od 17. listopadu 2008 je Česká republika zařazena do bezvízového programu USA, tzv. Visa Waiver Program. Od tohoto data je možné do USA cestovat bez víza nebo využít platné již přidělené vízum.

Bezvízový styk

Bezvízový program se vztahuje pouze na krátkodobé turistické nebo obchodní cesty do 90 dnů. Na studijní, pracovní či výměnné pobyty se stále vztahuje vízový režim a zájemci musí jako doposud požádat o vízum na nejbližším velvyslanectví nebo či konzulárním úřadě USA. Pro cestování do USA bez víza musí každý cestující, včetně nezletilých dětí, vyplnit registrační formulář ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) a mít vlastní platný ePas (cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji, v ČR vydáván od 1. 9. 2006).

Registraci v rámci ESTA (Electronic System of Travel Authorization) je doporučeno provést minimálně 72 hodin před nastoupením cesty. Registraci v systému ESTA je nutno provést výlučně na webové stránce Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA https://esta.cbp.dhs.gov. Výsledkem registrace je vystavení předběžného souhlasu s cestou, který je platný dva roky nebo do doby změny údajů žadatele (např. změna cestovního dokladu nebo změna jména). Předběžný souhlas slouží k opakovaným cestám po dobu jeho platnosti. Doporučuje se vytisknout si po ukončení registrace číslo souhlasu vygenerované systémem ESTA a tento doklad předkládat během odbavení při všech cestách do USA uskutečňovaných během platnosti souhlasu.

Registrace ESTA je od 8. září 2010 zpoplatňována částkou 14 USD kreditní kartou prostřednictvím webové stránky www.pay.gov v průběhu registrace. Mohou být použity také debetní karty, u kterých se při placení nezadává číselný PIN.

Víza

Vízum lze obdržet na velvyslanectví či konzulátu USA v cizině. Českým občanům doporučujeme vyřídit si vízum v dostatečném předstihu na velvyslanectví USA v Praze. Vízum lze získat na základě řádně zdůvodněného účelu cesty. Nutná je osobní návštěva velvyslanectví, kterou je třeba předem sjednat prostřednictvím internetových stránek velvyslanectví www.usembassy.cz.

Poplatek za podání žádosti o vízum typu B-2 (dovolená, turistika, léčebný pobyt) činil k 1. 5. 2013 160 USD. Tento druh víza je vydáván obvykle s dobou platnosti až na 10 let. Při udělení víza do českého cestovního pasu je vhodné vzít v úvahu to, že cestovní pas musí být po uplynutí doby jeho platnosti odevzdán příslušným úřadům ČR, a to i v případě, že se v něm nachází platné vízum USA. Následně je nutné požádat si o vydání nového víza USA.

Vstup na území USA

Mezi hlavní americké orgány zodpovědné za ochranu hranic patří Úřad pro cla a ochranu hranic (Bureau of Customs and Border Protection, viz www.cbp.gov).

Vstup na území v rámci bezvízového programu – ESTA

Cestující do Spojených států amerických v rámci bezvízového programu jsou povinni mít odsouhlasenou elektronickou cestovní registraci ESTA před tím než nastoupí do dopravního prostředku (letadlo nebo loď) k cestě do Spojených států.

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA zrušilo v roce 2010 povinnost vyplňovat příletový/odletový formulář (označení I-94W Nonimmigration Visa Waiver Arrival/Departure Record) pro cestující v rámci programu bezvízového styku, do kterého patří i čeští občané. Nadále platí povinnost pro všechny cestující směřující do USA vyplnit formulář Celní deklarace (CBP form 6059B), který obdrží cestující od palubního personálu v letadle či na lodi.

Samotné obdržení souhlasu s cestou do USA získané prostřednictvím elektronického systému ESTA není zárukou vpuštění na území USA.

O povolení vstupu na území USA vždy rozhoduje příslušný pracovník Úřadu celní a hraniční ochrany USA (U.S. Customs and Border Protection/CBP) v místě vstupu do Spojených států. A opravdu nezřídka se stává, že cestující nejsou na imigračním vpuštěny do USA a obratem letí zpátky domů. Stalo se to i jednomu kamarádovi v červenci roku 2014, který po mnohahodinovém výslechu od imigračního úředníka a důkladné prohlídce všech osobních věcí včetně notebooku a mobilního telefonu na letišti v Chicagu (Chicago O’Hare International Airport) nebyl vpuštěn na území USA a obratem letěl zpátky do Evropy.

Vstup na území USA na základě uděleného víza

Imigrační kontrole na hraničních přechodech při vstupu na území USA je nutné předložit vyplněnou imigrační kartu I-94 (pouze vízový styk) a vyplněnou celní deklaraci 6059B. Formuláře obdrží cestující na palubě letadla nebo přímo na hraničním přechodu. Je důležité, aby doklady byly vyplněny anglicky, ve všech rubrikách a správně. Nesprávné nebo nepravdivé vyplnění formulářů může způsobit komplikace při rozhodování o povolení vstupu na území USA a může vyústit v zamítnutí vstupu.

Udělení víza znamená pouze možnost přicestovat na hranice USA, pohovor s úředníkem je druhým stupněm kontroly. Imigrační úředník má široké rozhodovací pravomoci a může rozhodnout i o nevpuštění cestujícího na území USA. Na umožnění vstupu na území USA nemá cestující právní nárok. V průběhu pohovoru je nezbytné odpovídat na kladené otázky a současně být aktivní a energicky hájit své postavení. V případě pochybností o správnosti postupu je možné kdykoliv žádat o přítomnost nadřízeného (supervisor). Občan ČR má právo spojit se s velvyslanectvím či konzulátem ČR kdykoliv během pohovoru. Pokud imigrační úředník zamítne vstup na území USA cestujícímu v rámci bezvízového styku, neexistuje možnost odvolání a je vrácen do destinace, odkud přiletěl. Pokud zamítne vstup při cestě do USA na vízum, může cestující buď dobrovolně odjet nejbližším spojem do ČR (v tomto případě podepisuje prohlášení, že je ochoten se vrátit, resp. se vzdává práva žádat o vstup na území USA) nebo žádat o slyšení před imigračním soudcem. V druhém případě však může být držen ve vazbě až do termínu slyšení, které může proběhnout i několik týdnů po příjezdu. V případě negativního rozhodnutí imigračního soudce následuje deportace a zrušení platnosti víza.

Po povolení vstupu připne imigrační úředník kartu I-94 do pasu cestujícího a vyznačí na ní dobu, po kterou může legálně pobývat na území USA. Dodáváme, že je třeba odlišovat tzv. použitelnost víza (datum ve vízu – u turistických víz až na 10 let) od doby povoleného pobytu (datum uvedeného ve formuláři I – 94). Překročení doby povoleného pobytu je porušením imigračních předpisů s dalekosáhlými následky.

Maximální doba pobytu, na kterou může být pobyt držiteli turistického víza (B-2) povolen, činí 6 měsíců. Pobyt na vízum B-2 je možno prodloužit maximálně o dalších 6 měsíců, a to pouze v případě, že cizinec prokáže, že mu v odjezdu brání nepředvídatelné okolnosti (např. hospitalizace) a současně doloží, že pro prodloužený pobyt disponuje dostatečnými finančními prostředky.

Řidičské průkazy

Pro řízení motorových vozidel v USA cizincem je nutný mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) vydaný dle Ženevské úmluvy z roku 1949, o silniční dopravě. Upozorňujeme na skutečnost, že v USA je akceptován pouze MŘP vydávaný dle Ženevské úmluvy z roku 1949 a nikoli v Evropě obvyklejší MŘP dle Vídeňské úmluvy z roku 1968. Platnost MŘP je omezena na 1 rok. Vydání je možné na úřadě, kde vydávají běžné řidičské průkazy. Poplatek činí 50 Kč. Vydání je na počkání. Jedná se o papírovou knížečku.

Pojištění

Pojištění pro pobyt v USA není povinné, jeho sjednání se však důrazně doporučuje s ohledem na finanční komplikace, které by mohly nastat v případě nutnosti vyhledat při pobytu v USA lékařskou péči, např. při úrazu, autonehodě apod. Pojištění lze sjednat u českých pojišťoven. Velmi důrazně doporučujeme si sjednat kvalitní pojištění s co nejvyšším a nejširším krytím. Ceny i za zdánlivě jednoduché zákroky (zubař apod.) jsou VELMI vysoké, řádově mnoho tisíc až desítek tisíc dolarů.

Platby

Užitečnou pomůckou při cestách v USA jsou kreditní karty. Jejich hlavní výhodou je kromě vlastních plateb i a zajišťování rezervací i usnadnění výpůjček dopravních prostředků, sportovního náčiní, nájmu ubytovacích kapacit atd. Uznávané a nejčastěji používané platební karty v USA jsou Visa, MasterCard, American Express, Discover.

Pokud plánujete půjčení nebo pronájem čehokoliv (nejčastěji asi auta), je opravdu nezbytně nutné mít kreditní kartu.

Pokud plánujete půjčení nebo pronájem čehokoliv (nejčastěji asi auta), je opravdu nezbytně nutné mít kreditní kartu, nikoliv debetní, které jsou v České republice základním typem platebních karet. O vydání kreditní karty požádejte v dostatečné předstihu svoji banku, protože na klasické debetní karty si v USA nic nepůjčíte ani nepronajmete a budete mít velké problémy, jak situaci řešit.

Co se týče běžných plateb, je to občas jako sázka do loterie. Měli jsme s sebou dvě platební karty, jednu MasterCard a druhou Maestro a někde mi vzali jednu a jinde zase druhou. Obecně jsem používal více MasterCard, ale hlavně na čerpacích stanicích jsem měl často problém s platbou a musel jsem použít Maestro.

Telefonování

Telefonování v USA je pro nás velmi drahé. Zde neplatí žádná regulace Evropské unie co se týče cen, takže je dobré si předem u operátora ověřit ceny roamingu (a samozřejmě roaming aktivovat). Pro volání v rámci USA je nejlepší si pořídit SIM kartu od některého místního operátora. Nejrozšířenější je asi AT&T nebo Verizon, kteří mají i nejlepší pokrytí. Třeba T-Mobile je levnější, ale pokrytí hlavně ve střední části USA (Nevada, Nebraska, Iowa) je opravdu mizerné až nulové.

Pro volání z USA do České republiky se nám nejvíce osvědčil Skype. Po nákupu Skype kreditu můžete volat za velmi nízké ceny na mobilní telefony i pevné linky v České republice. Cena minuty hovoru vyjde na 2,1 centů za minutu + 3,6 centů spojovací poplatek na pevné linky a od 10,8 centů + 6,6 centů spojovací poplatek na mobilní telefony. SMS stojí od 8,9 centů za zprávu.

Důležitá telefonní čísla

Hasiči, policie i záchranná služba mají jednotné číslo na celém území USA – 911.

Čísla s předvolbou 888 nebo 800 (v americkém formátu 1-888 nebo 1-800) jsou pro zdarma.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

 

Chcete další tipy na konkrétní místa v USA? Podívejte se na další články z naší cesty po USA.

Přidat komentář